متمم

(مُ تَ مِّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ – تمام کننده چیزی ، کامل کننده . ۲ – در دستور زبان کلمه ای که همراه حرف اضافه می آید و به فعل یا به صفت نسبت داده می شود. ۳ – در ریاضی به هر یک از دو زاویه ای که مجموع اندازه های آن ۹۰ درجه باشد. ۴ – دنباله ، بقیه .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *