متواطی

(مُ تَ) [ ع .متواطی ء ] (اِفا.) ۱ – موافقت کننده با یکدیگر، سازوار. ۲ – کلمه ای که معنیی عام و مشترک بین افرادی چند علی التساوی داشته باشد؛ مق . مشکک .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *