متوافق

(مُ تِ فِ) [ ع . ] ۱ – (اِفا.) یکی شونده (با هم ). ۲ – (ص .) سازگار. ۳ – در فارسی دو عدد را گویند که دارای یک یا چند مقسوم – علیه باشند، مانند: ۱۵ و ۹ که هر دو بر ۳ بخش پذیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *