متکلف

(مُ تَ کَ لَّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ – آن که کاری را متعهد شود و به رنج و زحمت انجام دهد. ۲ – کسی که به رنج و زحمت شعر گوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *