وهنگ

(وِ هَ) (اِ.) ۱ – هر یک از حلقه های چوبین یا از شاخه های درخت که در سر ریسمان بندند و موقع بستن بار سر ریسمان را از آن گذرانند و بدین وسیله بار را محکم کنند. ۲ – رکاب چوبین . ۳ – کمندی که به وسیله آن انسان یا حیوانی را گیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *