کلمه
آء
اشتباه تایپی
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آء در دهخدا

آء. (ع اِ) ج ِ آءة.
کلمات مرتبط

معنی آء

آء


برابر پارسی: درخت کَرنا
کلمات مرتبط