کلمه
آآر
اشتباه تایپی
HHv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آآر در دهخدا

آآر. (اِخ ) رودخانه ای است در سویس که از گردنه ٔ «گِرمَسل » سرچشمه گیرد و «برن » و «سُلور» را آبیاری کند و با «روس » و «لیما» و «تی یِل » یکی شده به رود رَن ریزد. طول آن 280 هزار گز.
کلمات مرتبط

معنی آآر

آآر

کلمات مرتبط