کلمه
آآرو
اشتباه تایپی
HHv,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آآرو در دهخدا

آآرو. [ رَ ] (اِخ ) شهری است در سویس کرسی ولایت آرگوی ، در ساحل «آر»، دارای 12000 تن سکنه.
کلمات مرتبط

معنی واژه آآرو در دهخدا

آآرو. [ رَ ] (اِخ ) شهری است در سویس کرسی ولایت آرگوی ، در ساحل «آر»، دارای 12000 تن سکنه.
کلمات مرتبط

معنی آآرو

آآرو

کلمات مرتبط