کلمه
آالبرگ
اشتباه تایپی
Hhgfv'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آالبرگ در دهخدا

آالبرگ. [ اُ ب ِ ] (اِخ ) نام بندری است به دانمارک دارای 43000 تن سکنه.
کلمات مرتبط

معنی آالبرگ

آالبرگ

کلمات مرتبط