کلمه
آبادی
اشتباه تایپی
Hfhnd
تلفظ
'AbAdi
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آبادی در دهخدا

آبادی. (حامص ) (از پهلوی آواتی ، عمران. سعادت ) عمارت. عمران. برابر ویرانی :
آبادی میخانه ز ویرانی ماست
جمعیت کفر از پریشانی ماست.
خیام.
|| (اِ) جای آباد و جای معمور. آبادانی ، از ده و شهر و امثال آن :
که جغد آن به که آبادی نبیند.
نظامی.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبادی در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - عمارت عمران آبادانی مقابل ویرانی خرابی : ( آبادی میخانه ز ویرانی ماست . ) ( منسوب به خیام ). ۲ - جای آباد محل معمور آبادانی از ده و قریه و شهر .
عمارت عمران
[ گویش مازنی ] /aabaadi/ روستا ده آبادی

معنی واژه آبادی در فرهنگ معین

[ په . ] (حامص . اِ.) ۱ - عمران ، آبادانی . ۲ - جای آباد. ۳ - ده ، قریه .
کلمات مرتبط

معنی واژه آبادی در فرهنگ عمید

۱. آباد بودن.
۲. (اسم) ده، قریه.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبادی در دانشنامه اسلامی

به محلی که در اثر سکونت افرادی در آن، آباد شده باشد آبادی گفته می شود و از آبادی در بابهای طهارت، احیاء موات و لقطه سخن رفته است.
آبادی به مکان آباد مانند روستا و شهر اطلاق می شود.
آبادی در باب طهارت
اگر شخصی در آبادی برای وضو یا غسل آب نداشته باشد، باید برای یافتن آن جستجو کند تا ناامید شود. در این صورت، تیمّم صحیح است.
العروة الوثقی، ج۲، ص۱۶۲.    
حریم تنها مخصوص زمین موات است و زمین ها و خانه ها و دیگر املاک آبادی، حریم ندارند.
جواهر الکلام، ج۳۸، ص۴۹.    
...

معنی واژه آبادی در دانشنامه عمومی

آبادی بمعنای محلهای آباد می باشد، کلمه آباد از کلمه پهلوی آپاتان گرفته شده است به معنی عامر. عامره. معمور. معموره. مزروع. آبادان. مسکون. مقابل ویران و ویرانه و بائر و خراب و بیاب

آبادی در جدول ها

ده , روستا, قریه, قصبه

معنی آبادی

آبادی

/'AbAdi/

مترادف آبادی: آبادانی، عمارت، عمران، ده، دهات، دهکده، روستا، شهر، واحه، ولایت
کلمات مرتبط