کلمه
آبد
اشتباه تایپی
Hfn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبد در دهخدا

آبد. [ ب ِ ] (ع ص ) جاودانه. ج ، آبدین. || مرغ مقیم بیک جا، خلاف قاطع. || جانور وحشی.
کلمات مرتبط

معنی آبد

آبد

کلمات مرتبط

معنی اسم آبد

اسم: آبد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: همیشگی، دائمی، جاودانه
کلمات مرتبط