کلمه
آبدین
اشتباه تایپی
Hfndk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبدین در دهخدا

آبدین. [ ب ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ آبِد.
- ابدالاَّبدین ؛ همیشه. رجوع به اَبَد شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبدین در فرهنگ فارسی

همیشه
کلمات مرتبط

معنی آبدین

آبدین

کلمات مرتبط

معنی اسم آبدین

اسم: آبدین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: جاودانه ها، جمع آبد (به کسر ب)
کلمات مرتبط