کلمه
آبرام
اشتباه تایپی
Hfvhl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبرام در دهخدا

آبرام. (اِخ ) رجوع به ابراهیم شود.
کلمات مرتبط

معنی آبرام

آبرام

کلمات مرتبط

معنی اسم آبرام

اسم: آبرام
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم
کلمات مرتبط