کلمه
آمونیاک
اشتباه تایپی
Hl,kdh;
تلفظ
'AmuniyAk
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آمونیاک در دهخدا

آمونیاک. [ م ُ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به آمُنیاک شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه آمونیاک در فرهنگ فارسی

( اسم ) گازیست بی رنگ بابوی تند و طعم حاد و اشک آور است و در آب حل میشود آن یکی از ترکیبات ازت است که در هوای شهرها و مجاورت مستراحها وجود دارد و از تجرب. اور. ادرار بوسیل. میکرب مخصوص و نیز از تکلیس نشادر با آهک بدست میاید و در صنعت و طب مستعمل است .
کلمات مرتبط

معنی واژه آمونیاک در فرهنگ معین

[ فر. ] ( اِ.) گازی است بی رنگ ، با بوی تند و اشک آور که در آب حل می شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه آمونیاک در فرهنگ عمید

گازی قلیایی، بی رنگ، تندبو، اشک آور، و از هوا سبک تر که در آب به خوبی حل می شود. در تهیۀ اسیدنیتریک، کودهای نیتروژن دار، مواد منفجره، نشادر و به عنوان سرمازا در یخچال به کار می رود.
کلمات مرتبط

معنی واژه آمونیاک در دانشنامه عمومی

Azane
N
Hydrogen nitride
InChI=1S/H3N/h1H3 Y
Key: QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Y InChI=1/H3N/h1H3
Key: QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYAF
Trihydrogen nitride
آمونیاک (به انگلیسی: Ammonia)با فرمول شیمیایی NH3،مهم ترین ترکیب هیدروژنهٔ ازت (نیتروژن) است که در هوای شهرها و مجاورت مستراح ها وجود دارد. در طبیعت از تجزیهٔ مواد آلی ازت دار هم چون اوره ادرار به دست می آید.
آمونیاک سبب تحریکات دستگاه تنفسی، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به شش ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می تواند سبب مرگ شود.
رومی@12@های باستان آمونیوم کلرید را به عنوان پول و سپرده استفاده می کردند. آنها سنگ آمونیوم را از مکانی به نام پرستشگاه ژوپیتر یا همان لیبی جدید جمع آوری می کردند. اما آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان جابر بن حیان (شیمی دان ایرانی) Geber در قرن 8 شناخته شد.
کلمات مرتبط

آمونیاک در جدول ها

جوهر نشادر
کلمات مرتبط

معنی آمونیاک

آمونیاک

/'AmuniyAk/

برابر پارسی: نوشاهک، نوش آهک
کلمات مرتبط