کلمه
آمین
اشتباه تایپی
Hldk
تلفظ
'Amin
نقش کلمه
صوت

معنی واژه آمین در دهخدا

آمین. [ آم ْ می / آ می ] (ع صوت ) (ازآمُن ، نام خدای مصریان ) برآور! بپذیر! چنین باد! مستجاب کن ! استجابت ، اجابت فرما! قبول کن دعای مرا! درگیر فرمای ! باجابت مقرون باد! تراج (؟) :
گر در نماز شعرش برخوانی
روح الامین کند ز پَسَت آمین.
ناصرخسرو.
تهنیت کرد شاه را قدسی
کرد روح الامین ، براو آمین.
مسعودسعد.
سخن بلند کنم تا برآسمان گویند
دعای دولت او را فرشتگان آمین.
سعدی.
- آمین ثم آمین ؛ چنین باد و چنین تر باد. همچنین باد، همچنین تر باد.

آمین. [ آم ْ می ] (ع ص ، اِ) ج ِ آم ّ. قصدکنندگان.
کلمات مرتبط

معنی واژه آمین در فرهنگ فارسی

کلمه ایست که پس از دعا گویند بمعنی بر آور . بپذیر . اجابت کن .
قصد کنندگان
کلمات مرتبط

معنی واژه آمین در فرهنگ معین

[ ع . ] (شب جم .) کلمه ای است که پس از دعا گویند، به معنی برآور! بپذیر! اجابت کن !
کلمات مرتبط

معنی واژه آمین در فرهنگ عمید

اجابت کن، بپذیر، چنین باد. &delta، معمولاً بعد از دعا می گویند.
کلمات مرتبط

معنی واژه آمین در دانشنامه اسلامی

آمین از اقسام ادعیه و به معنای «پروردگارا اجابت فرما» می باشد.
آمین (= چنین باد، راست است)، واژه ای از ریشۀ «ا ـ م ـ ن» که در زبان های سامی کهن به معنی استوار و ثابت به کار می رفته است، اما انتشار آن در جهان از زبان عبری آغاز شده است.
زبان عبری
لفظ آمن نخست در قالب وصفی و به معنی درست و راست به کار می رفته است ولی در سفر اشعیاء (۶۵: ۱۶) به صورت اسم به کار رفته است. در ترجمه های فارسی و عربی موجود به ترتیب واژه های «حق»، «الحق» را در برابر آن گذاشته اند.این واژه سپس یکی از ادوات نامتغیر (مبنی) زبان عبری گردیده (به معنی «حقیقتاً»، «البته») و به این صورت، ۳۰ بار در متن مَسوره ایِ عهد عتیق و ۳۳ بار در ترجمۀ یونانی معروف به «هفتادی» آن (سده ۳ق م) آمده است. شاید وجود آن در کتاب اول تواریخ ایام (۱۶: ۳۶) و کتاب اول پادشاهان (۱: ۳۶) دلالت بر آن داشته باشد که این کلمه حتی پیش از سدۀ ۴ق م در ادعیه و شعائر دینی یهود به کار می رفته است. در سنت کهن یهود، بیش تر آن را در آغاز نیایش و گاه نیز در پایان آن می آورده اند. تکرار آن در پایان دعا و نماز و سرود دینی، هم تأکید و تأیید آن گفتار یا دعا بوده، و هم به امید این که همگی، با ذکر آمین، در برکات نیایشی که به جا آورده می شد، شریک شوند. در دورۀ تلمودی و سنن بعدی یهود چگونگی ادای این کلمه در موارد مختلف اهمیت خاص پیدا کرد و اعتقاد بر این بود که خداوند به ادعیه ای که خطاب به اوست، «آمین» می گوید.
مسیحیت
سنت یهود به کلیسای مسیحی راه یافت و کلمه آمین ۱۱۹ بار در عهد جدید تکرار شد که در ۵۲ مورد نحوه استعمال آن با آمین یهود اندکی متفاوت است. این واژه سپس از طریق کتاب مقدس تقریباً در تمام زبان های عمدۀ جهان منتشر شد. از بررسی موارد استعمال این کلمه در کتاب مقدس، ۴ معنی استنباط می شود: ۱. اقرار و اعلان قبول، موافقت یا مشارکت در دعا و بیان عهد و سوگند؛ ۲. طلب اجابت و قبول الهی، به معنی خدایا بپذیر، اجابت کن؛ ۳. تأیید و تأکید دعا یا سوگند، به معنی این چنین باد (امروز استعمال آن در آخر دعا، به همین دو معنای اخیر است)؛ ۴. صفت یا نامی برای عیسی مسیح (ع) (مکاشفۀ یوحنا، ۳: ۴).
زبان عربی
...
کلمات مرتبط

معنی واژه آمین در دانشنامه عمومی

آمین واژه ایست که در ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام در پایان نیایش و دعا از آن بهره گرفته می شود.
ریشه این لغت باید عبری باشد، زیرا قدیمی ترین کاربرداین لغت در قسمت قدیمی تورات (عهد قدیم) بوده. در زبان عبری این کلمه مورد استفاده ای مانند (تقاضای ورود به حوضه امنیت) باید داشته باشد. زیرا که موجودی حقیر و ناچیز از لحاظ توانایی در برابر منبع عظمت و قدرت بیکرانی مانند خدا عرض نیاز می کند. با توجه به طرز فکر روزگاران ذکر شده باید چنین استنباطی باشد که پس از دعا از خداوند مورد نظر خواسته شود تا براورده شدن دعا پس از عرض خواسته در محدوده ای از امنیت قرار گیرد. یا با ورود کلمه "آمین" به مسیحیت این کلمه با حفظ ظاهر و باطن دچار تغییر اندکی از لحاظ فلسفی شده و به صورت "ایمان بدانچه گفته شد دارم" گشته. در اسلام نیز با توجه به رابطه مسلمانان عرب با مسیحیان عرب و همچنین شنیده شدن واژه به صورت روزمره در فرهنگ یهودی این لغت به آسانی پذیرفته شد تا اینکه در تفکر اسلامی "آمین" به صورت "به آنچه گفته شد ایمان دارم - تائید می گردد" مورد استفاده قرار گرفت.
فرضیه های مختلف در مورد اصل این کلمه وجود دارد. یکی این است که آن را از آمین (آمون) رادیوم، خدای خورشید مصر مشتق شده است. دیگر این است که از حروف اختصاری عبری ال Melech Neeman، که به معنی وفاداری به شاه (در مفهوم خدا). ریشه عبری م ن به معنی حمایت از امن و قابل اعتماد می باشد.
کلمات مرتبط

معنی آمین

آمین

/'Amin/

برابر پارسی: ایدون باد، چنین باد
کلمات مرتبط

معنی اسم آمین

اسم: آمین
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: āmin) (معرب از عبری) (در حالت شبه جمله) برآور، بپذیر، اجابت کن، از نامهای خداوند جل شأنه (معمولاً پس از دعا بر زبان می آورند) - قبول کن، بپذیر، چنین باشد
کلمات مرتبط