کلمه
آژیده
اشتباه تایپی
HCdni
تلفظ
'AZide
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آژیده در دهخدا

آژیده. [ دَ / دِ] (ن مف ) آژده. آجیده. آجده. نکنده کرده :
ملاف با قلمی ای لباس آژیده
بروی کار چو افتاد بخیه ات یکسر.
نظام قاری.
کلمات مرتبط

معنی واژه آژیده در فرهنگ فارسی

۱ - خلانیدن سوزن فرو برده. ۲ - ( اسم ) نوعی دوخت جامه و پای پوش که فاصل. فرو بردن سوزنها از بخیه قدری بیشتر باشد.
آژده آجیده
کلمات مرتبط

معنی واژه آژیده در فرهنگ معین

(دِ) (ص مف .) آجیده .
کلمات مرتبط

معنی آژیده

آژیده

/'AZide/
کلمات مرتبط