کلمه
آیت الله کبیر قمی
اشتباه تایپی
Hdj hggi ;fdv rld
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آیت الله کبیر قمی در دانشنامه اسلامی

مرحوم شیخ ابو القاسم فرزند شیخ محمد تقی قمی، معروف به آیت الله کبیر یکی از فقها و مدرسین بزرگ قرن اخیر در شهرستان قم بود.
معظم له در فقه و اصول و حدیث، ادبیات و حسن خط مشهور بود. آیت الله کبیر مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را در زادگاه خویش به پایان برد و سپس چند سال در نجف از کرسی درس آخوند خراسانی و علامه یزدی استفاده نمود و با اجازه اجتهاد عازم قم گردید
او چندین سال سرگرم تدریس و تربیت فضلا و ترویج به مذهب اشتغال داشت. با مرحوم آیت الله حاج شیخ عبد الکریم حائری معاصر بود و با ایشان در تأسیس حوزه همکاری می فرمود. مرحوم کبیر با آیت الله حاج آقا حسین قمی (مقیم مشهد) صمیمیت داشت و با هم مکاتبه می نمودند و خیلی از ایشان تجلیل می نمودند، هر چند طولی نکشید که این سید معظم به دستور نوکران استعمار از ایران به عراق تبعید شد.
صاحب ترجمه دوسال قبل مرحوم حاج شیخ در قم جهان فانی را وداع نمود.
کلمات مرتبط

معنی آیت الله کبیر قمی

آیت الله کبیر قمی

کلمات مرتبط