کلمه
آیه 104 سوره اعراف
اشتباه تایپی
Hdi 104 s,vi huvht
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آیه 104 سوره اعراف در دانشنامه اسلامی

وَقَالَ مُوسَیٰ یَا فِرْعَوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ
و موسی خطاب کرد که ای فرعون، محققا من فرستاده ای از خدای عالمیانم.
وموسی گفت: ای فرعون! یقیناً من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم.
و موسی گفت: «ای فرعون، بی تردید، من پیامبری از سوی پروردگار جهانیانم.»
موسی گفت: ای فرعون، من پیامبری از جانب پروردگار عالمیانم.
و موسی گفت: «ای فرعون! من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم.
And Moses said, "O Pharaoh, I am a messenger from the Lord of the worlds
Moses said: "O Pharaoh! I am a messenger from the Lord of the worlds,-
کلمات مرتبط

معنی آیه 104 سوره اعراف

آیه 104 سوره اعراف

کلمات مرتبط