کلمه
آیه 17 سوره مریم
اشتباه تایپی
Hdi 17 s,vi lvdl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آیه 17 سوره مریم در دانشنامه اسلامی

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا
و آن گاه که از همه خویشانش به کنج تنهایی محتجب و پنهان گردید ما روح خود را (روح القدس که فرشته اعظم است) بر او فرستادیم و او در صورت بشری زیبا و راست اندام بر او ظاهر شد.
و جدا از آنان پوشش و پرده ای برای خود قرار داد. و ما روح خود را به سوی او فرستادیم، پس برای او بشری خوش اندام و معتدل نمودار شد.
و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت. پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به بشری خوش اندام بر او نمایان شد.
میان خود و آنان پرده ای کشید و ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی تمام بر او نمودار شد.
و میان خود و آنان حجابی افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد). در این هنگام، ما روح خود را بسوی او فرستادیم؛ و او در شکل انسانی بی عیب و نقص، بر مریم ظاهر شد!
And she took, in seclusion from them, a screen. Then We sent to her Our Angel, and he represented himself to her as a well-proportioned man.
She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent her our angel, and he appeared before her as a man in all respects.
کلمات مرتبط

معنی آیه 17 سوره مریم

آیه 17 سوره مریم

کلمات مرتبط