کلمه
ابنی
اشتباه تایپی
hfkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابنی در دهخدا

ابنی. [ اَ ] (اِخ ) مرکز بلوک تَرگوَر در ارومیّه.

ابنی. [ اُ نا] (اِخ ) نام موضعی به شام از سوی بلقاء و بعضی گفته اند نام قریه ای است بموته و آنرا یُبنی نیز گویند.
کلمات مرتبط

معنی واژه ابنی در فرهنگ فارسی

نام موضعی به شام

معنی واژه ابنی در دانشنامه اسلامی

ریشه کلمه:
بنو (۱۶۴ بار)
ی‌ (۱۰۴۴ بار)
کلمات مرتبط

معنی ابنی

ابنی

کلمات مرتبط