کلمه
ابی الخیر نیریزی
اشتباه تایپی
hfd hgodv kdvdcd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابی الخیر نیریزی در دانشنامه عمومی

شیخ ابوالفضل بن مظفر ابی الخیر نیریزی از فقه ها و مشایخ بزرگ فارس بود. او در نیریز به دنیا آمد و در شیراز به امر قضاوت اشتغال داشت و در مدرسه زاهدیه به تدریس و تعلیم می پرداخت. شیخ ابوالفضل به حجاز، مکه و شام سفر کرد و از مصاحبت مشایخ بسیار بهره مند شد. صاحب شدالازار وفات او را در سال ۶۲۱ هجری قمری در شیراز دانسته است.
کلمات مرتبط

معنی ابی الخیر نیریزی

ابی الخیر نیریزی

کلمات مرتبط