کلمه
اتوکار
اشتباه تایپی
hj,;hv
تلفظ
'otokAr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه اتوکار در دهخدا

اتوکار. [ اُت ْ ت ُ ] (اِخ ) در بوهم (چهستان ) نام دوتن از فرمانروایانست. یکی از آنان در 1198 م. به امپراطوری آلمان انتخاب شد و دومی با لقب مظفر در 1253 م. اطریش را ضمیمه ٔ بوهم کرد و سپس به امپراطوری باویر و مجارستان و آلمان گزیده شد. و با رُدُلف یکی ازافراد خاندان هابسبورگ اعلان جنگ کرد و چون متفقین وی او را ترک گفتند در جنگ 1278 مغلوب و مقتول گشت.
کلمات مرتبط

معنی واژه اتوکار در فرهنگ فارسی

اتوکار اول دوک ( ۱۱۹۲ م ٠) و سپس شاه ( ۱۱۹۸) بوهم ( ف . ۱۲۳٠ م ٠ ) یا اتوکار دوم شاه بوهم ( ۱۲۷۸ -۱۲۵۳ م ٠)
اتومبیل بزرگ مخصوص مسافرت وجهانگردی
( اسم ) اتومبیل بزرگ که برای حمل مسافران دسته جمعی بکار رود .
در بهم نام دو تن از فرمانروایان است
کلمات مرتبط

معنی واژه اتوکار در فرهنگ عمید

اتومبیل بزرگ مخصوص مسافرت و جهانگردی، اتوبوس.
کلمات مرتبط

معنی اتوکار

اتوکار

/'otokAr/
کلمات مرتبط