کلمه
احمد سیف
اشتباه تایپی
hpln sdt
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه احمد سیف در دانشنامه عمومی

احمد سیف یا ایرج سیف متولد آمل نویسنده و مترجم کتب و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی است. وی در دانشگاه استافوردشر دارای مرتبهٔ Senior Lecturer بوده و اقتصاد تدریس می کند. برخی از آثار وی با نام مستعار بهروز امین نیز منتشر شده اند.
کلمات مرتبط

معنی احمد سیف

احمد سیف

کلمات مرتبط