کلمه
اراخ
اشتباه تایپی
hvho
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اراخ در دهخدا

اراخ. [ اِ ] (ع اِ) گاو دشتی. گاو کوهی. گاو وحشی. || بچه ٔ گاو دشتی. (مهذب الاسماء). || گوزن.
کلمات مرتبط

معنی واژه اراخ در فرهنگ فارسی

گاو دشتی گوزن
کلمات مرتبط

معنی اراخ

اراخ

کلمات مرتبط