کلمه
اروخوس
اشتباه تایپی
hv,o,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اروخوس در دهخدا

اروخوس. [ اِ ] (اِخ ) یکی از شهرهای باستانی یونان. (ایران باستان ص 798).
کلمات مرتبط

معنی اروخوس

اروخوس

کلمات مرتبط