کلمه
ازه
اشتباه تایپی
hci
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ازه در دهخدا

ازت. [ اَ زُ ] (فرانسوی ، اِ) (از یونانی ، مرکب از ((اَ))، حرف نفی + زُئه ، حیات ) دمی باشد بسیط و بیرنگ و بی بو و بی طعم. چهارخمس ترکیب هوا از ازت است. یک لیتر ازت 1/258 گرم وزن دارد و وزن مخصوص آن 5/976 است.

ازه. [ اَزْ زَ ] (اِخ ) یکی از شهرهای فارس. (معجم البلدان ).

ازه. [ اُ زِ ] (اِخ ) یکی از دوازده پیغامبر غیراولی العزم اسرائیل.

ازه. [ اُ زِ ] (اِخ ) هُشِه آ. پادشاه اسرائیل از 730 تا 722 ق. م. که شلمانصر پنجم او را معزول کرد.
کلمات مرتبط

معنی واژه ازه در فرهنگ فارسی

پادشاه اسرائیل
کلمات مرتبط

معنی ازه

ازه

کلمات مرتبط