کلمه
از اشکال هندسی
اشتباه تایپی
hc ha;hg iknsd
تلفظ
نقش کلمه

از اشکال هندسی در جدول ها

دایره, متوازی الاضلاع
کلمات مرتبط

معنی از اشکال هندسی

از اشکال هندسی

کلمات مرتبط