کلمه
اسفل
اشتباه تایپی
hstg
تلفظ
'asfal
نقش کلمه
صفت

معنی واژه اسفل در دهخدا

اسفل. [ اَ ف َ ](ع ن تف ) نعت تفضیلی از سافل. زیرتر. (غیاث ). بزیرتر. پست تر. (غیاث ). فروتر. (مهذب الاسماء). فرودتر. پائین تر. (غیاث ). مقابل اعلی. ج ، اسفلون (مهذب الاسماء)،اسافل. || (ص ) فرود. فرودین. زیر. زیرین.پایین. مقابل اعلی : فک اسفل ، زند اسفل :
همچو قندیل معلّق در هوا
نی بر اسفل میرود نی بر علا.
مولوی.
|| (اِ) ته. تک. بُن. || اِسْت. مقعد. دبر : و ینفع [ البنفسج ] من وجع الاسفل و شقاقه و اورامه. (ابن البیطار).
- اسفل بطن ؛ خَثلَة (مابین سُرّه و عانة).
- اسفل درجه ؛ حدّاقل. کمینه .
- اسفل سافلین . رجوع به اسفل سافلین شود.
- علم اسفل ؛ فلسفه ٔ طبیعیّة. علم اسفل عبارتست از حکمت طبیعی. (کشاف اصطلاحات الفنون ).

اسفل. [ اِ ف َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سیمکان شهرستان جهرم واقع در 56 هزارگزی باختری کلاکلی کنار راه فرعی جهرم به میمند. دامنه ، گرمسیر و مالاریائی. سکنه 224 تن. آب آنجا از چشمه. محصول آن غلات ، برنج ، خرما، مرکبات. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی زنان گلیم بافی است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
کلمات مرتبط

معنی واژه اسفل در فرهنگ فارسی

۱ - ( صفت ) فرودتر زیرین زیرتر مقابل اعلی . ۲ - فرود فرودین زیر زیرین پایین . ۳ - ته تک بن . ۴ - مقعد دبر . جمع : اسافل اسفلون اسفلین . یا اسفل درجات . فروترین پایه ها. یا اسفل سافلین یا علم اسفل . فلسف. طبیعی حکمتی که از طبیعت بحث میکند .
دهی در شهرستان جهرم

معنی واژه اسفل در فرهنگ معین

(اَ فَ) [ ع . ] ۱ - (ص تف .) پایین تر، زیرتر. ۲ - مقعد، دبر. ج . اسافل .

معنی واژه اسفل در فرهنگ عمید

پایین تر، پست تر، زیرتر.

معنی واژه اسفل در دانشنامه اسلامی

معنی أَسْفَلَ: پايينتر-پايينترين
معنی عُدْوَةِ: طرف بلند بيابان - دامنه - مکان مرتفع (منظور در عبارت "إِذْ أَنتُم بِـﭑلْعُدْوَةِ ﭐلدُّنْيَا وَهُم بِـﭑلْعُدْوَةِ ﭐلْقُصْوَیٰ وَﭐلرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنکُمْ " اين است که از لحاظ ارتفاع قرار گرفتن در دامنه ،شما در بين لشکر دشمن و کاروان تجاري آنها بوديد ...
ریشه کلمه:
سفل‌ (۱۰ بار)
کلمات مرتبط

معنی واژه اسفل در دانشنامه عمومی

اسفل، روستایی از توابع بخش سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس ایران است.
کلمات مرتبط

معنی اسفل

اسفل

/'asfal/

مترادف اسفل: بن، ته، زیرین، زیرتر، فرودتر

متضاد اسفل: اعلی
کلمات مرتبط