کلمه
اسکیا
اشتباه تایپی
hs;dh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسکیا در دهخدا

اسکیا. [ اِ ] (اِخ ) یکی از جزائر هبرید در جهت شمال غربی اسکاتلند در 56 درجه و 57 دقیقه و 38 ثانیه ٔ عرض شمالی و 8 درجه و 13 دقیقه و 9 ثانیه ٔ طول غربی. طول آن به 65هزار و عرض به 35 هزار گزبالغ می گردد. سواحل آن سنگلاخ و سراشیب است. لنگرگاهی زیبا و یک رشته غارهای عجیب و غریب دارد و بعض سواحل وی جایگاههای استخراج مرجان ، عقیق و زبرجد است.
کلمات مرتبط

معنی اسکیا

اسکیا

کلمات مرتبط