کلمه
اسگر
اشتباه تایپی
hs'v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسگر در دهخدا

اسگر. [ اُ گ ُ ] (اِ) خارپشت بزرگ تیرانداز. (برهان ). اسغر.
کلمات مرتبط

معنی واژه اسگر در فرهنگ فارسی

خارپشت بزرگ تیر انداز .
کلمات مرتبط

معنی واژه اسگر در فرهنگ عمید

= سیخول
کلمات مرتبط

معنی اسگر

اسگر

کلمات مرتبط