کلمه
اشقطیر
اشتباه تایپی
harxdv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشقطیر در دهخدا

اشقطیر. [ اُ ق ُ طَ ] (معرب ، اِ) (از اسپانیولی اسکودرن ) نجیب زاده ای که همراه یک شوالیه بود و اِکوی (سپر) او را با خود داشت. || لقب نجیب زادگان که هنوز شوالیه نشده بودند. || لقب نجیب زادگان معمولی. || معلم سواری. || چابک سوار. (از دزی ج 1 ص 25) (لغت فرانسه بفارسی سعید نفیسی ).
کلمات مرتبط

معنی اشقطیر

اشقطیر

کلمات مرتبط