کلمه
اشکفت دراز
اشتباه تایپی
ha;tj nvhc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشکفت دراز در فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون که در ۲۶ هزار گزی خاور فهلیان و ۴ هزار گزی خاور شوسه کازرون به بهبهان واقع است . منطقه دامنه گرمسیر و مالاریایی است .
کلمات مرتبط

معنی واژه اشکفت دراز در دهخدا

اشکفت دراز. [اِ ک َ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون که در 26هزارگزی خاور فهلیان و 4هزارگزی خاور شوسه ٔ کازرون به بهبهان واقع است. منطقه ای دامنه ، گرمسیر و مالاریائی است و سکنه ٔ آن 337 تن میباشد. مذهب اهالی شیعه و زبان آنان فارسی لری است. آب آن از چشمه تأمین میشود و محصولات آن غلات ، برنج ، تریاک و شغل اهالی زراعت و قالی بافی است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
کلمات مرتبط

معنی اشکفت دراز

اشکفت دراز

کلمات مرتبط