کلمه
اشیح
اشتباه تایپی
hadp
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشیح در دهخدا

اشیح. [ اَش ْ ی َ ] (اِخ ) قلعه ایست به یمن. (منتهی الارب ). قلعه ٔبلند محکمی است در کوههای یمن. (مراصد). دژ استواری بود در یمن در قله ٔ کوهی بسیار بلند. (از قاموس الاعلام ترکی ). نام حصن بسیار بلندیست در یمن... (معجم البلدان ). و رجوع به همان کتاب (چ مصر ج 1 ص 263) شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه اشیح در فرهنگ فارسی

قلعه ایست به یمن . قلعه بند محکمی است در کوههای یمن . دژ استواری بود در یمن در قل. کوهی بسیار بلند ٠

معنی اشیح

اشیح

کلمات مرتبط