کلمه
اصون
اشتباه تایپی
hw,k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اصون در دهخدا

اصون. [ اَص ْ وَ ] (ع ن تف ) نگاه دارنده تر و بهتر حفظکننده. (ناظم الاطباء). نگاهدارتر. نگهبان تر. محافظتر: والام ّ علی ولدها اشفق و لها اصون. (الجماهر بیرونی ص 107).
کلمات مرتبط

معنی اصون

اصون

کلمات مرتبط