کلمه
اصیر
اشتباه تایپی
hwdv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اصیر در دهخدا

اصیر. [ اَ ] (ع ص ) موهای نزدیک بهم درپیچیده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || متقارب. (اقرب الموارد). || مژه ٔ پرمو و دراز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مژگان دراز و پرمو. (ناظم الاطباء). پرزها یا مژه های دراز و انبوه : لکل منامة هدب اصیر، و منامه قطیفه ای است که بر آن خوابند. (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی واژه اصیر در فرهنگ فارسی

موهای نزدیک بهم در پیچیده یا متقارب یا مژ پر مو و دراز . مژگان دراز و پر مو .
کلمات مرتبط

معنی اصیر

اصیر

کلمات مرتبط