کلمه
افاحیص
اشتباه تایپی
hthpdw
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افاحیص در دهخدا

افاحیص. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اُفحوص ، خانه ٔ سنگ خوار. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). ج ِ افحوص ، یعنی جائی که مرغ سنگ خوار خاک آن را دور کند تا در آن تخم کند. (از اقرب الموارد).

افاحیص. [ اَ ] (اِخ ) ناحیه ایست به یمامه. (از معجم البلدان ).
کلمات مرتبط

معنی افاحیص

افاحیص

کلمات مرتبط