کلمه
افلاج
اشتباه تایپی
htgh[
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افلاج در دهخدا

افلاج. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ فَلَج ، بمعنی جوی خرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). و رجوع به فلج شود.

افلاج. [ اِ ] (ع مص ) فالج شدن و بیحس و حرکت گردیدن عضو. (غیاث اللغات ).
کلمات مرتبط

معنی واژه افلاج در فرهنگ فارسی

جمع فلج بمعنی جوی خرد
کلمات مرتبط

معنی افلاج

افلاج

کلمات مرتبط