کلمه
افید
اشتباه تایپی
htdn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افید در دهخدا

افید. [ اَف ْ ی َ] (ع ن تف ) مفیدتر. (یادداشت مؤلف ): لم یُرَ... مجلس افید لنهله من مجلسه المنیف. (روضات الجنات ص 131).
کلمات مرتبط

معنی افید

افید

کلمات مرتبط