کلمه
اقراش
اشتباه تایپی
hrvha
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اقراش در دهخدا

اقراش. [ اِ ] (ع مص ) غیبت کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || سخن چینی کردن. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). سعایت کردن. (منتهی الارب ). بدگویی کردن. || شکافتن زخم استخوان را بی ریزه کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی اقراش

اقراش

کلمات مرتبط