کلمه
الفت لکهنویی
اشتباه تایپی
hgtj g;ik,dd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت لکهنویی در دهخدا

الفت لکهنویی. [ اُ ف َ ت ِ ل َ هََ ] (اِخ ) راجه الفت رای بهادر، معاصر واجد علی شاه. یکی از راجه های لکهنو در هندوستان یعنی از پادشاهان مجوس ، و ادیب وشاعر بود. با اینکه بت پرست بود مرثیه هایی درباره ٔ وقعه ٔ کربلا سروده ، و اشعاری دیگر نیز دارد. مخمس زیر از جمله ٔ مرثیه های او درباره ٔ حضرت امام حسین است :
السلام ای مدح تو آیات قرآن مبین
السلام ای ذات پاکت کعبه ٔ علم و یقین
السلام ای پایه ات تاج سر عرش برین
السلام ای سایه ات خورشید رب العالمین
آسمان عز و تمکین آفتاب داد و دین.
ابر نیسان از کف جود تو گوهر یافته
کوه از فیض نگاهت لعل احمر یافته
آسمان از مهر مهرت زیب دیگر یافته
ای سپهر اعظم از فر تو زیور یافته
آفتاب از سایه ٔ چتر تو افسر یافته.
نیست اهل آسمان را بر درت بی اذن بار
میکند گردون طواف روضه ات لیل و نهار
هرچه ناممکن بود آید ز تو بر روی کار
از غبار درگه عرش احترامت آشکار
کیمیاگر نسخه ٔ گوگرداحمر یافته.
(از صبح گلشن ص 32 وقاموس الاعلام ترکی ج 2).
و رجوع به الذریعة الی تصانیف الشیعة ج 9 قسمت اول شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت لکهنویی در فرهنگ فارسی

راجه الفت رای بهادر . معاصر واجد علی شاه .
کلمات مرتبط

معنی الفت لکهنویی

الفت لکهنویی

کلمات مرتبط