کلمه
ام نصر
اشتباه تایپی
hl kwv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ام نصر در دهخدا

ام نصر. [ اُم ْ م ِ ن َ ] (اِخ ) از زنان صحابی بود. رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 286 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه ام نصر در فرهنگ فارسی

از زنان صحابی بود
کلمات مرتبط

معنی ام نصر

ام نصر

کلمات مرتبط