کلمه
ام کلثوم بنت عمرو بن جزول الخزاعیه (قرآن)
اشتباه تایپی
hl ;ge,l fkj ulv, fk [c,g hgochudi (rvHk)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ام کلثوم بنت عمرو بن جزول الخزاعیه (قرآن) در دانشنامه اسلامی

ام کلثوم، بنت عمرو بن جزول الخزاعیه، همسر عمر بن خطاب بود.
ام کلثوم، بنت عمرو بن جزول الخزاعیه، همسر عمر بن خطاب بود و بر اساس نقل برخی از مفسران، آیه «و لاتمسکوا بعصم الکوافر» که ازدواج و نگهداری زنان کافر را ممنوع می کند، درباره وی و دیگر زنان کافر نازل شده است که بر کفر خود باقی مانده، شوهرانشان آنان را رها ساختند.
کلمات مرتبط

معنی ام کلثوم بنت عمرو بن جزول الخزاعیه (قرآن)

ام کلثوم بنت عمرو بن جزول الخزاعیه (قرآن)

کلمات مرتبط