کلمه
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم
اشتباه تایپی
hk[lk ',dkn'hk , sv~vsjhk 'tjhv tdgl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم در دانشنامه عمومی

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم یا انجمن دوبلاژ ایران یکی از صنوف خانه سینما است.
این انجمن که در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد متعلق به گویندگان و دوبلورهای ایران است و درحال حاضر دارای ۱۹۱ عضو رسمی می باشد که از این میان۱۷۲ نفر عضو پیوسته و ۱۹ نفر عضو وابسته هستند.
کلمات مرتبط

معنی انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

کلمات مرتبط