کلمه
انساج
اشتباه تایپی
hksh[
تلفظ
'ansAj
نقش کلمه
اسم

معنی واژه انساج در دهخدا

انساج. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ نسج. (یادداشت مؤلف ). نسجها و بافته ها. (ناظم الاطباء). و رجوع به نسج شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه انساج در فرهنگ فارسی

( اسم ) جمع نسج بافتها.
کلمات مرتبط

معنی انساج

انساج

/'ansAj/
کلمات مرتبط