کلمه
انهجاس
اشتباه تایپی
hki[hs
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انهجاس در دهخدا

انهجاس. [ اِ هَِ ] (ع مص ) بازداشته شدن. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). گویند: هجس فلانا للامر فانهجس ؛ ای رده عن الامر فارتد. (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی انهجاس

انهجاس

کلمات مرتبط