کلمه
انهیاک
اشتباه تایپی
hkidh;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انهیاک در دهخدا

انهیاک. [ اِ ] (ع مص ) بی باکانه بچیزی درافتادن. || سرگشته شدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی انهیاک

انهیاک

کلمات مرتبط