کلمه
اوا
اشتباه تایپی
h,h
تلفظ
'evA
نقش کلمه
صوت

معنی واژه اوا در دهخدا

اوا. [ اَ ] (اِ) آواز. (برهان ) (آنندراج ) (هفت قلزم ). آواز و صدا. (انجمن آرا) (ناظم الاطباء) :
ای شمس تبریزی بگو سر نهان شاه جو
بی رنگ و بوی و گفتگو از شمس بشنو این اوا.
مولوی.
|| آواز بازگشت. (ناظم الاطباء). || بمعنی ابا هم هست که شوربا و آش باشد. (هفت قلزم ) (برهان )(آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ) (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه اوا در فرهنگ فارسی

مخفف آواز، بانگ، صوت، آهنگ
( اسم ) آش ابا.
کلمات مرتبط

معنی واژه اوا در فرهنگ معین

( اَ ) (اِ.) آواز.
( اَ ) (اِ.) آش ، ابا.
کلمات مرتبط

معنی واژه اوا در فرهنگ عمید

آش.
کلمات مرتبط

معنی اوا

اوا

/'evA/
کلمات مرتبط