کلمه
اورال
اشتباه تایپی
h,vhg
تلفظ
'orAl
نقش کلمه
اسم خاص مکان

معنی واژه اورال در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی اورال

کلمات مرتبط