کلمه
اومی
اشتباه تایپی
h,ld
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اومی در دهخدا

اومی. (اِخ ) دهی از دهستان پائین ولایت بخش شهرستان تربت حیدریه دارای 552تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه اومی در فرهنگ فارسی

دهی از دهستان پایین ولایت بخش شهرستان تربت حیدریه .
کلمات مرتبط

معنی اومی

اومی

کلمات مرتبط