کلمه
اکانه
اشتباه تایپی
h;hki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اکانه در دهخدا

اکانة. [ اِ ن َ ] (ع مص ) فروتن گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || خوار و بدحال ساختن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی اکانه

اکانه

کلمات مرتبط